Hoe leer je je kind ruzies goed op te lossen?

Lukt het kinderen niet om de ruzie zelf op te lossen, dan is het aan jou om te helpen, stapsgewijs

Meningsverschillen hebben en ruziemaken (https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-4117056/nieuws/hoe_leer_je_je_kind_goed_ruziemaken.html) horen bij het leven. Belangrijk daarbij is dat je hiermee leert omgaan, hoe jonger hoe beter.

Helpen in stappen

Heeft je kind ruzie, dan is het goed hem of haar de ruzie zelf te laten oplossen. Is je kind jonger dan 8 jaar, dan is dit nog lastig en is je begeleiding gewenst. Lukt het ruziemakende kinderen niet om de ruzie zelf op te lossen, dan is het aan jou om te helpen. Dit gaat stapsgewijs.

- stap 1 

Laat alle kinderen hun verhaal vertellen. Belangrijk hierbij is om hen uit te laten spreken en een open houding aan te nemen (‘Ik zie tranen. Is er iets gebeurd?). Soms is het verleidelijk om het verdrietige kind te troosten en degene die boos doet te straffen, maar pas op: het is niet altijd duidelijk wat er precies gebeurd is en wat de onderlinge dynamiek is. 

- stap 2 

Probeer het probleem vast te stellen. Help de kinderen op weg door het probleem duidelijk te benoemen. Vraag hun zelf hoe ze denken dit conflict op te lossen. Leg de focus daarbij vooral op de oplossing, niet op de schuldige.  

- stap 3 

Geef de emoties de ruimte. Kinderen moeten achteraf het gevoel hebben dat ze konden vertellen wat hen dwarszit. Ontlading zorgt ervoor dat negatieve ervaringen zich niet opstapelen. Als een kind zich niet makkelijk uit, kan fysiek contact helpen. Bied bijvoorbeeld troost of geef een knuffel.  

- stap 4

Blik samen terug op alles wat besproken is. En kijk vooruit naar wat als dit een volgende keer gebeurt, welke keuzes kunnen de kinderen dan maken?

 

Geen daders en geen slachtoffers

Belangrijk is dat je de kinderen geen rollen geeft die hen in een negatief daglicht stellen. 

Geen daders meer: 

- laat het kind zien dat hij of zij in staat is om zich goed te gedragen  

- geef de kinderen de kans een nieuwe kijk te maken op het andere kind 

- herinner het kind eraan dat hij of zij aardig kan zijn 

Bijvoorbeeld:  

- erken gevoelens: “Je wilde graag dat je broer zou stoppen, daarom heb je hem geslagen.” 

- stel de grens: “Slaan mag niet, dat doet pijn.” 

- leer je kind een andere manier van reageren: “Zeg tegen hem: stop daarmee, ik vind het niet meer leuk.” 

Geen slachtoffers meer: 

- laat het kind zien hoe hij of zij voor zichzelf op kan komen 

- geef de kinderen de kans een nieuwe kijk te maken op het andere kind 

- help het kind om in te zien dat hij of zij voor zichzelf kan opkomen 

 

Ouder zijn is mooi, maar niet altijd even makkelijk!

 

Ruzie oplossen Ruzie oplossen