Persoonsvorming

Doel van het onderwijs (deel 3)

In de vorige blogs hebben we gesproken over wat de doelen van het onderwijs zijn: kwalificatie (https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-3930120/nieuws/kwalificatie_en_de_toets_als_kritische_vriend.html) en socialisatie (https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-3961539/nieuws/socialisatie_de_vorming_van_je_kind.html?page=0). Hier hoort nog een derde begrip bij: persoonsvorming.

2032

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed een onderzoek naar de invulling van het toekomstige onderwijs. De hoofdvraag in dit onderzoek was: ‘Wat moeten kinderen die in 2014 geboren worden, als ze 18 jaar later (in 2032) het onderwijs verlaten, kunnen om te functioneren in de maatschappij?’. Iedereen die wilde, kon zijn mening over deze vraag geven. Met als resultaat dat motivatie, inspiratie en ruimte in het advies van het platform onderwijs 2032 de kernbegrippen zijn voor het onderwijs van de toekomst. Kinderen moeten werken aan persoonlijke ontwikkeling en er moet, naast een vaste kern van kennis, ruimte zijn voor verdieping en verbreding op basis van hun capaciteiten en interesses.
 

Ruimte en vrijheid

Voor persoonsvorming kun je verschillende synoniemen gebruiken. Denk aan persoonlijke vorming, identiteitsvorming, ontplooiing, subjectificatie. In het kort komt het neer op ruimte en vrijheid om je eigen keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, talenten te ontwikkelen en een eigen mening te vormen.

 

Hoe doen we dat binnen de kindcentra van PIT?

- We hebben aandacht voor talenten van 0 tot 13 jaar, bijvoorbeeld door te werken met soezelruimten, het peuterlab, een kleuterlab of ateliers

- We hebben projecten waar kinderen gedurende langere periode kindcentrumbreed aan werken.

- Kinderen hebben klassendienst waarbij ze hun leerkracht helpen met klusjes in de groep.

- We vieren afscheidsfeesten door middel van musical of andere activiteiten in groep 8.

- We praten over winnen of verliezen en hoe je daarmee om kan gaan.

- We werken aan weektaken waarin kinderen eigen verantwoordelijkheid krijgen om het werk in te plannen in een week.

- We leren sociale vaardigheden aan door bijvoorbeeld Kanjertraining, Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) en Vreedzame School.

- We leggen de verbinding tussen formeel en informeel leren door activiteiten van het onderwijs te koppelen aan die van de buitenschoolse opvang

- Kinderen nemen deel aan de kinderraad en praten en denken zo mee over beslissingen over het kindcentrum.

 

Wat kun jij thuis doen?

- Monkeyplatter: maak een bord met verschillende hapjes, fruit en/of groenten. Eet met elkaar lekker van het bord en leg geen druk op je kind. Laat je kind zelf keuzes maken in waarin hij of zij zin heeft. Voor leuke tips kun je @spel.ideeen.van.mama.anouk volgen via Instagram.

- Leg twee verschillende setjes kleren klaar en laat je kind kiezen wat hij of zij wil aantrekken.

- Bied verschillende activiteiten aan waardoor je kind kan ontdekken wat hij of zij leuk vindt. Bijvoorbeeld: klei, kinetisch zand, sensorisch speelmateriaal (rijst, bonen, watten), schrijven met scheerschuim.

- Geef je kind verantwoordelijkheid over een klein taakje zoals meehelpen met tafel dekken, wanneer je kind groter wordt de hond uitlaten of zorgen voor een moestuintje.

- Grijp niet te snel in wanneer kinderen ruzie met elkaar maken. Geef hun zelf de tijd en ruimte om het weer goed te maken, maar wees wel nabij om hulp te geven als dat toch nodig blijkt te zijn.

- Praat met elkaar aan tafel over wat de dag heeft gebracht. Neem daarbij net zoveel tijd voor het verhaal van je kind als voor het verhaal van jou en/of je partner.

 

december - vlieger december - vlieger