Extra ontwikkelhulp (2)

In je eigen wijk en in je eigen gemeente

In onze vorige blog (https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-4005635/nieuws/extra_ontwikkelhulp_1.html) stelden we al een aantal organisaties voor die indien nodig kunnen helpen om je kind extra te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling. In deze blog komen het sociaal wijkteam en de Centra voor Jeugd en Gezin aan bod. 

In je eigen wijk

Het sociaal wijkteam is voor bewoners uit die wijk het aanspreekpunt als het gaat om zorg, ondersteuning en participatie. Je kunt bij het sociaal wijkteam terecht met vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen, werken en inkomen. Het sociaal wijkteam is een algemeen aanspreekpunt; je wordt geholpen in je zoektocht naar de juiste ondersteuning. Ook biedt het sociaal wijkteam zelf laagdrempelige ondersteuning in je eigen leefomgeving. Kindcentra hebben contact met de wijkteams om samen te zoeken naar de juiste ondersteuning voor gezinnen wanneer dit nodig is en/of hier behoefte aan is.

In je eigen gemeente

Het sociaal wijkteam en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zijn vaak aan elkaar verbonden. In elke gemeente ziet dit er net iets anders uit. Daarom geven we je een korte toelichting per gemeente waar de kindcentra van PIT staan.

Alblasserdam
In Alblasserdam is iedereen van 0 tot 100+ welkom bij het CJG Alblasserdam. Hier werken het consultatiebureau, de jeugdartsen, het maatschappelijk werk, het jeugdteam en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen. Door deze samenwerking zorgen zij ervoor dat problemen voorkomen worden, vroegtijdig ingegrepen kan worden en wanneer nodig mensen doorverwezen worden. Het CJG Alblasserdam (https://cjgalblasserdam.nl/) is er voor inwoners uit Alblasserdam en Kortland. 

Hendrik-Ido-Ambacht
In Hendrik-Ido-Ambacht is er naast het sociaal wijkteam een speciaal Jeugdteam Ambacht. Bij dit team kunnen ouders, verzorgers, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Het Jeugdteam Ambacht werkt volgens vaste stappen en heeft als uitgangspunt dat er voor één gezin één vast gezicht is. Het Jeugdteam Ambacht (https://www.jeugdteamambacht.nl/) heeft nauwe contacten met huisartsen, jongerenwerkers, sportverenigingen en ook kindcentra. 

Zwijndrecht/Heerjansdam
In Heerjansdam en Zwijndrecht staat het Vivera Sociaal Wijkteam (http://www.viverasociaalwijkteam.nl) (voorheen waren zij het Centrum Jeugd en Gezin in Zwijndrecht) voor je klaar. Het Vivera Sociaal Wijkteam is onder andere de plek waar zowel ouders, verzorgers, kinderen en jongeren als professionals in Zwijndrecht kunnen aankloppen met vragen over opgroeien en opvoeden. Onderwerpen waarbij het wijkteam kan ondersteunen zijn opvoeding, jeugdgezondheid, schoolmaatschappelijk werk, thuisbegeleiding, et cetera. 

Extra hulp om te ontwikkelen Extra hulp om te ontwikkelen