Extra ontwikkelhulp (1)

Voor de juiste ondersteuning van je kind als de ontwikkeling niet ‘vanzelf’ gaat

Ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Het kan zijn dat die ontwikkeling niet ‘vanzelf’ gaat en dat het kindcentrum alleen niet kan bieden wat je kind nodig heeft. Dan kunnen jij, de pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten samenwerken met verschillende partijen om je kind toch de juiste ondersteuning te blijven bieden. In deze blog lees je er meer over.  

Auris 

Heeft je kind moeite met spreken, taal of horen? Dan kunnen in de regio Drechtsteden de experts van Auris helpen. Vermoeden de medewerkers van de kinderdagopvang, de peuterspeelgroep of het onderwijs een probleem op dit gebied bij je kind? Dan kunnen zij, uiteraard in overleg met jou, Auris inschakelen om mee te kijken binnen de groep. Auris kan ook onderzoek doen naar de spraak-taalontwikkeling en gehoortesten doen. Is er inderdaad sprake van een taalontwikkelingsstoornis, dan kan Auris ondersteuning bieden op het kindcentrum, maar ook bij jou thuis als je een hulpvraag hebt. Bovendien heeft Auris verschillende behandelgroepen en een eigen school gericht op taal/spraak en horen. 

Consultatiebureau (Jong JGZ)

Het consultatiebureau is er voor ouders met een kind van 0 tot 4 jaar. Je eerste contact met dit bureau vindt over het algemeen een paar dagen na de geboorte van je kind plaats. De medewerkers van het consultatiebureau verzorgen de vaccinaties en volgen de groei en ontwikkeling van je kind, van baby tot kleuter. Een voorbeeld hiervan is dat ze VVE-indicaties uit kunnen geven als zij zien dat je peuter extra stimulering nodig heeft in de ontwikkeling van 2 tot 4 jaar. De meeste kindcentra bieden een VVE-programma. Dit houdt in dat je peuter met een VVE-indicatie daar vier ochtenden kan komen spelen. De pedagogisch medewerkers van je kind hebben om de zoveel tijd contact met het consultatiebureau over de ontwikkeling van hem of haar.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Ruim 45 scholen in de regio waarin PIT actief is werken met elkaar samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden(SWV) (https://www.swv-drechtsteden.nl/ ). Passend onderwijs is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor alle kinderen. Binnen het wettelijk systeem van passend onderwijs geeft het Rijk kindcentra/scholen en het SWV middelen om het onderwijs te regelen en in te richten. Het SWV heeft met de kindcentra afspraken gemaakt over de basis- en extra ondersteuning. Basisondersteuning is het onderwijskundig aanbod dat van alle kindcentra/scholen verwacht mag worden, inclusief een aanvullend en meer specifiek aanbod voor kinderen die daaraan behoefte hebben. Voor sommige kinderen biedt die basisondersteuning onvoldoende perspectief in hun ontwikkeling. Dat kan blijken op de kinderdagopvang of de peuterspeelgroep, maar kan ook naar voren komen als je kind onderwijs krijgt. Dan beschikt het SWV over extra ondersteuning. Daarvoor is aan elk kindcentrum/school een kernteam van specialisten vanuit het SWV gekoppeld. Dit kernteam bestaat uit een onderwijsspecialist leren, een onderwijsspecialist gedrag en een orthopedagoog. Zij denken met jou en het kindcentrum mee over hulpvragen rondom passend onderwijs en de ontwikkeling van je kind. 

Schoolmaatschappelijk werk  

Als je je zorgen maakt of vragen hebt over de ontwikkeling van je kind, dan kun je daarmee terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. Het gaat dan om kortdurende laagdrempelige hulpverlening. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt met de meest uiteenlopende vragen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht zoals:

- opvoedingsvragen

- scheidingsproblematiek

- pesten of gepest worden

- zelfvertrouwen/faalangst

- moeite met contact maken of onderhouden 

- plotselinge gedragsverandering

- niet lekker in je vel zitten

- rouwverwerking.

Het schoolmaatschappelijk werk kan je informatie of advies geven en/of begeleiden bij je hulpvraag. 

Logopedie  
Heeft je kind problemen met zijn of haar stem, spraak, taal, gehoor en/of met slikken? Dan kan een logopedist helpen. Hij of zij is expert in alles wat te maken heeft met het begrijpen en vormen van taal en met problemen in het mondgebied. Vooral op jonge leeftijd is het voorkomen en behandelen van taalproblemen belangrijk. Logopedie kan ingezet worden bij een taalontwikkelingsstoornis, dyslexie of autisme. Ook voor kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand is logopedie van belang. In veel kindcentra is een logopedist aanwezig die onder onderwijstijd logopedie verzorgt.

Op onze website (https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59437/pagina/links.html#!4opvoedondersteuning) vind je links naar diverse organisaties die opvoedondersteuning kunnen bieden.

 

Extra ontwikkelhulp - samen sterk Extra ontwikkelhulp - samen sterk