10 minuten in gesprek

Een uitgelezen kans. Niet alleen voor jou als ouder, maar ook voor de pedagogisch medewerker en/of leerkracht van je kind

Bij het brengen en halen van je kind is er weinig tijd om goed te bespreken hoe het met jouw kind gaat op de opvang en/of in het onderwijs. Zeker nu door de coronamaatregelen het contact met de pedagogisch medewerker en/of leerkracht minder is. Het 10-minutengesprek is dan een uitgelezen kans om je vragen te stellen en te horen hoe je kind zich ontwikkelt. Ook voor de pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten is het een mooi moment om meer te weten te komen over jouw kind.

Team

Van de babygroep tot en met groep 8 vinden de 10-minutengesprekken twee tot drie keer per jaar plaats. Een 10-minutengesprek is niet alleen fijn voor jou, de pedagogisch medewerker en/of leerkracht. Dit contact draagt ook positief bij aan de ontwikkeling van je kind. Door samen in gesprek te gaan vorm je een team. Een team dat zich inzet voor de ontwikkeling van jouw kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van de ouder bij de ontwikkeling van een kind positieve effecten heeft op het functioneren, de cognitieve ontwikkeling, prestaties en werkhouding. Dit geldt voor alle kinderen, in alle leeftijden en vanuit alle achtergronden.

Kort maar krachtig

Tien minuten is best kort, dus ga voorbereid het gesprek in. De volgende tips kunnen je daarbij helpen:

- zet je vragen op papier
- weet hoe je kind ervoor staat
- vraag om uitleg als je iets niet begrijpt en stel verduidelijkingsvragen
- ga het gesprek in met een positieve houding, ook als je kritisch bent. Noem aan het begin bijvoorbeeld iets waar jouw kind van heeft genoten en schep zo een prettige sfeer waarin ook eventuele moeilijkere onderwerpen kunnen worden aangekaart
- als je het ergens niet mee eens bent, schiet dan niet direct in de verdediging. Laat het even bezinken en kom er later op terug
- vraag aan de pedagogisch medewerker of leerkracht wat jouw kind lastig vindt. Dit is geen kritiek, maar een ontwikkelpunt. Ga hiermee samen aan de slag, mogelijk ook met je kind
- zet afspraken op papier en maak wanneer nodig een vervolgafspraak
- sluit positief af. Zo blijf je teamgenoten vanuit jullie gemeenschappelijke belang: je kind.

Wil je iets bespreken dat niet kan wachten tot het 10-minutengesprek? Laat dit de pedagogisch medewerker en/of leerkracht weten via de mail, telefoon of Konnect. Vindt de pedagogisch medewerker of leerkracht dat er iets moet worden besproken, dan neemt hij of zij altijd contact op met jou.

tienminutengesprek tienminutengesprek